Podpisanie umów odnośnie współpracy wdrożeniowej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.