Biotechnologiczna spółka w stolicy Wielkopolski prowadzić będzie prace badawczo- rozwojowe nad innowacyjnymi lekami onkologicznymi oraz terapią po przejściu choroby COVID-19. Prace grupy badawczej w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu koordynować będzie obecnie dr hab. Katarzyna Rolle, prof. ICHB.

(Od lewej: prof. Marek Figlerowicz, prof. Jan Barciszewski, prof. Bronisław Marciniak, Cezary Kilczewski)

Medicofarma Biotech otworzyła centrum badawczo-rozwojowe w Poznaniu, gdzie realizowane będą projekty nad innowacyjnymi lekami onkologicznymi oraz terapią po przejściu choroby COVID-19.

Medicofarma Biotech w strategii do 2023 roku zakłada zakończenie z sukcesem przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect.

Medicofarma Biotech wraz z Medicofarma S.A oraz Vitama S.A tworzą grupę innowacyjnych spółek z sektora life science, zajmującą się pracami nad innowacyjnymi lekami, wyrobami medycznymi i produktami biotechnologicznymi.

Biotechnologiczna spółka Medicofarma Biotech opublikowała aktualizację strategii na lata 2021-2023. Spółka zakłada m.in. przejście na główny parkiet GPW oraz zakończenie z sukcesem co najmniej drugiej fazy badań klinicznych minimum dwóch innowacyjnych leków onkologicznych.

„Naszym kierunkiem działania jest, aby za 5-6 lat spółka była wśród dużych spółek biotechnologicznych w Europie Środkowej. Żeby te cele osiągnąć, musimy z sukcesem zakończyć co najmniej drugą fazę badań klinicznych minimum dwóch innowacyjnych leków” – powiedział prezes Cezary Kilczewski

Planujemy przejść na rynek główny, na pewnym etapie rozwoju potrzebne będzie dużo większe finansowanie, nie da się tego zrobić na NewConnect (…) Chcielibyśmy przejść na rynek główny, tak szybko jak tylko się, ale jest to uzależnione od wymogów formalnych GPW” – dodał

Celem Medicofarma Biotech jest działalność badawczo-rozwojowa ukierunkowana na projekty biotechnologiczne o wysokim potencjale terapeutycznym. Ostatnie miesiące były okresem wytężonej pracy. Po przejęciu kontroli nad firmą InBook S.A. staliśmy się spółką notowaną na NewConnect

Zarząd spółki przyjął strategię na najbliższe trzy lata, ale spółka o prowadzonych działaniach myśli także w dłuższej perspektywie

Biotechnologiczna spółka Medicofarma Biotech opublikowała aktualizację strategii na lata 2021-2023. Spółka zakłada m.in. przejście na główny parkiet GPW oraz zakończenie z sukcesem co najmniej drugiej fazy badań klinicznych minimum dwóch innowacyjnych leków onkologicznych.

Wynajem laboratorium jest kolejnym krokiem w rozwoju Medicofarmy Biotech. Mamy ambitne plany i jesteśmy przekonani, że nasz nowa powierzchnia do badań pomoże je nam zrealizować z sukcesem – powiedział prezes Cezary Kliczewski.

Podpisanie umów odnośnie współpracy wdrożeniowej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.