Centrum Prasowe

Aktualności

Medicofarma Biotech otworzyła nowe laboratorium w Poznaniu

Biotechnologiczna spółka w stolicy Wielkopolski prowadzić będzie prace badawczo- rozwojowe nad innowacyjnymi lekami onkologicznymi oraz terapią po przejściu choroby COVID-19. Prace grupy badawczej w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu koordynować będzie obecnie dr hab. Katarzyna Rolle, prof. ICHB.

CZYTAJ
Medicofarma Biotech zdradza plany rozwojowe na najbliższe lata

Biotechnologiczna spółka Medicofarma Biotech opublikowała aktualizację strategii na lata 2021-2023. Spółka zakłada m.in. przejście na główny parkiet GPW oraz zakończenie z sukcesem co najmniej drugiej fazy badań klinicznych minimum dwóch innowacyjnych leków onkologicznych.

CZYTAJ
Medicofarma Biotech z zastrzykiem gotówki

Medicofarma Biotech otrzymała pierwszą część z 14,68 mln zł, które pozyskała z emisjiakcji serii G i H, objętych przez spółki Medicofarma SA oraz VITAMA SA. Otworzy to drogędo nowych inwestycji, które spółka planuje podjąć w związku z działalnością badawczorozwojową. Szczegóły strategii zostaną przedstawione w maju.

CZYTAJ
Medicofarma Biotech inwestuje w Poznaniu

Medicofarma Biotech S.A. podpisała 5 maja umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu na wynajem powierzchni laboratorium. Będzie to kolejny krok w kierunkuopracowania nowych leków onkologicznych przez spółkę.

CZYTAJ

Media o nas

Inwestycje.pl: Medicofarma Biotech otworzyła Centrum B+R w Poznaniu

(Od lewej: prof. Marek Figlerowicz, prof. Jan Barciszewski, prof. Bronisław Marciniak, Cezary Kilczewski)

Medicofarma Biotech otworzyła centrum badawczo-rozwojowe w Poznaniu, gdzie realizowane będą projekty nad innowacyjnymi lekami onkologicznymi oraz terapią po przejściu choroby COVID-19.

CZYTAJ
Forsal.pl: Plany wejścia Biotechu na rynek główny GPW

Medicofarma Biotech w strategii do 2023 roku zakłada zakończenie z sukcesem przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect.

CZYTAJ
Stockwatch.pl: Cel spółki Medicofarma Biotech: systematyczny wzrost wartości spółki

Medicofarma Biotech wraz z Medicofarma S.A oraz Vitama S.A tworzą grupę innowacyjnych spółek z sektora life science, zajmującą się pracami nad innowacyjnymi lekami, wyrobami medycznymi i produktami biotechnologicznymi.

CZYTAJ
Biotechnologia.pl: Medicofarma Biotech zdradza plany rozwojowe na najbliższe lata

Biotechnologiczna spółka Medicofarma Biotech opublikowała aktualizację strategii na lata 2021-2023. Spółka zakłada m.in. przejście na główny parkiet GPW oraz zakończenie z sukcesem co najmniej drugiej fazy badań klinicznych minimum dwóch innowacyjnych leków onkologicznych.

CZYTAJ
Bankier.pl: Medicofarma Biotech chce przejść na rynek główny GPW

„Naszym kierunkiem działania jest, aby za 5-6 lat spółka była wśród dużych spółek biotechnologicznych w Europie Środkowej. Żeby te cele osiągnąć, musimy z sukcesem zakończyć co najmniej drugą fazę badań klinicznych minimum dwóch innowacyjnych leków” – powiedział prezes Cezary Kilczewski

CZYTAJ
Serwis ekonomiczny PAP: Medicofarma Biotech przyjęła strategię na lata 2021-2023, chce przejść na rynek główny GPW

Planujemy przejść na rynek główny, na pewnym etapie rozwoju potrzebne będzie dużo większe finansowanie, nie da się tego zrobić na NewConnect (…) Chcielibyśmy przejść na rynek główny, tak szybko jak tylko się, ale jest to uzależnione od wymogów formalnych GPW” – dodał

CZYTAJ
Comparic.pl: Medicofarma Biotech przyjmuje strategie na najbliższe 3 lata.

Celem Medicofarma Biotech jest działalność badawczo-rozwojowa ukierunkowana na projekty biotechnologiczne o wysokim potencjale terapeutycznym. Ostatnie miesiące były okresem wytężonej pracy. Po przejęciu kontroli nad firmą InBook S.A. staliśmy się spółką notowaną na NewConnect

CZYTAJ
Comparic.pl: Medicofarma Biotech przyjmuje strategie na najbliższe 3 lata.

Zarząd spółki przyjął strategię na najbliższe trzy lata, ale spółka o prowadzonych działaniach myśli także w dłuższej perspektywie

CZYTAJ
Inwestycje.pl: 1 lipca uruchomienie laboratorium Medicofarma Biotech na UAM w Poznaniu

Wynajem laboratorium jest kolejnym krokiem w rozwoju Medicofarmy Biotech. Mamy ambitne plany i jesteśmy przekonani, że nasz nowa powierzchnia do badań pomoże je nam zrealizować z sukcesem – powiedział prezes Cezary Kliczewski.

CZYTAJ
Pulsbiznesu.pl: Medicofarma-Biotech podpisanie umów.

Podpisanie umów odnośnie współpracy wdrożeniowej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

CZYTAJ
Rynekaptek.pl: Biodruk 3D żywych tkanek w opracowaniu innowacyjnych leków onkologicznych

Będzie to kolejny krok w kierunku opracowania nowych leków onkologicznych przez spółkę.Opracowanie leków onkologicznych przez spółkę Medicofarma Biotech z wykorzystaniem Biodruku 3D żywych tkanek.

CZYTAJ

Media o nas

KONTAKT DLA MEDIÓW

Kontakt z mediami:

Urszula Wierzbicka

m: +48 690 951 666

@: u.wierzbicka@strictminds.com