Relacje Inwestorskie

INFORMACJE PODSTAWOWE

MEDICOFARMA BIOTECH S.A.

poprzednia nazwa „INBOOK S.A.”

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy
KRS: 0000310188
NIP: 629-21-95-774
REGON: 277501658
Kapitał zakładowy: 679.783 zł
Funkcję animatora na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – NewConnect pełni Dom Maklerski BDM S.A.
Osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami oraz akcjonariuszami jest Prezes Zarządu.

Światowy lider
w obszarze badań
Trzy unikalne
platformy badawcze
50% pracowników
z tytułem doktora

RAPORTY GIEŁDOWE

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Regulamin Rady Nadzorczej CZYTAJ
Regulamin Walnego Zgromadzenia CZYTAJ
Statut Spółki CZYTAJ
Dokument Informacyjny Inbook CZYTAJ

AKCJONARIAT

Udział w kapitale i liczbie głosów

AkcjonariuszLiczba akcji% WZALiczba głosów% Głosów
Cezary Kilczewski wraz Wooller Limited sp. z o.o., Medicofarma S.A. i Vitama S.A.57 840 64185,09%57 840 64185,09%
Cezary Kilczewski00,00%00,00%
Wooller Limited sp. z o.o.00,00%00,00%
Medicofarma S.A.7 882 85511,60%7 882 85511,60%
Vitama S.A.49 957 78673,49%49 957 78673,49%

WALNE ZGROMADZENIE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r.
MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna (PLINBOK00010)

Zarząd Spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 roku na godzinę 10:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy, przy ul. Górskiego 9, II piętro (00-033 Warszawa).

NOTOWANIA AKCJI

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

PREZES ZARZĄDU
Cezary Robert Kilczewski

Absolwent PWSBiA w Warszawie, magister ekonomii, licencjonowany doradca podatkowy.
Założyciel i Prezes Zarządu Medicofarma SA.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Zawadzki

Absolwent Wydziału Biologii UW, w 1994 uzyskał tytuł Doktora Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wesleyan w USA. Od 1995 roku kierował działem Nowych Technologii Farmaceutycznych w Procter & Gamble, następnie był Dyrektorem do spraw rozwoju biznesu w firmie US Pharmacia i Valeant Pharmaceuticals. Autor kilkunastu publikacji naukowych w prestiżowych periodykach naukowych.

Członkowie Rady Nadzorczej
Piotr Bielecki

Absolwent SGGW, magister ekonomii. Od 2003 związany z rynkiem finansowym, zajmując kierownicze menedżerskie stanowiska w Banku Handlowym, ING Banku Śląskim. Członek zarządu Financewell Sp. z o.o. – specjalizującej się w obszarze doradztwa gospodarczego i inwestycji.

Alicja Jabłońska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, magister ekonomii. Od 1994 na kierowniczych stanowiskach w firmach farmaceutycznych – US Pharmacia, Marcmed, Medicofarma S.A.

Michał Kijek

Absolwent Uniwersytetu Marii Courie-Skłodowskiej w Lublinie, magister biologii. Pełnił kierownicze stanowiska w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa i Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego Biowet w Puławach. Od 2004r. pełni obowiązki Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości (odpowiedzialny m.in. za GMP, ISO, i GLP) w Medicofarma S.A. w Radomiu.

Zbigniew Pawłucki

Manager z 25-letnim doświadczeniem w zakresie, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami, projektowania i produkcji. Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Kolonii (Niemcy), Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Strategicznego Przywództwa, Harvard Business Review.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

inwestor@medicofarmabiotech.pl