TEST
COVID - 19

TESTY GENETYCZNE REAL-TIME PCR

Nasze testy RT-PCR rozpoznają wszystkie znane obecnie warianty koronowirusa
(mutacje DELTA i OMICRON)

Test MediPAN COVID test SARS-CoV-2 jest testem przesiewowym do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 opartym na amplifikacji w czasie rzeczywistym (ang. Reverse Transcription and real-time Polymerase Chain Reaction) specyficznych fragmentów genomu wirusa SARS-CoV-2. Wyizolowany wirusowy RNA jest transkrybowany do cDNA przy użyciu specyficznego startera na drodze odwrotnej transkrypcji, a następnie łańcuchy cDNA są powielane na drodze łańcuchowej reakcji polimerazy. Detekcja wirusa jest możliwa dzięki zastosowaniu starterów oraz fluorescencyjnych sond specyficznych dla genomu wirusa SARS-CoV-2, a jego obecność wykrywana jest przez wzrost obserwowanej fluorescencji podczas reakcji po hydrolizie sondy fluorescencyjnej.

Test został opracowany w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Medicofarma S.A zajęła się realizacją serii pilotażowej, a następnie kompleksową produkcją testów. Intensywne prace badawcze naukowców oraz szerokie możliwości naszego zaplecza produkcyjnego pozwoliły wprowadzić na rynek jeden z najszybszych tego typu testów o wyjątkowo wysokiej czułości reakcji wykrywających wirusa.

IChB PAN jest wiodącym ośrodkiem naukowym, od wielu lat specjalizującym się w badaniach RNA, w tym w badaniach wirusów zawierających RNA jako swój materiał genetyczny. Do takich wirusów należy również koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19. W wyniku prac badawczych powstały trzy generacje testu genetycznego wykrywającego wirusa SARS-CoV-2.

Aktualnie wdrożona do produkcji została finalna – trzecia wersja testu MediPAN-2G+ FAST COVID test SARS-CoV-2. Test wykazuje krótki czas reakcji RT-PCR (około 1h), co poprawia efektywność pracy laboratoriów (skrócenie o połowę czasu detekcji), a tym samym przyspiesza uzyskanie wyniku dla pacjenta. Jest on jednym z najszybszych tego typu testów, a czułość reakcji wykrywających wirusa jest wysoka i sięga ponad 99%.

W pierwszej wersji testu MediPAN COVID test SARS-CoV-2 wykrywany był tylko jeden gen wirusa SARS-CoV-2. W kolejnej, drugiej wersji testu MediPAN-2G COVID test SARS-CoV-2 wykrywane były 2 geny wirusa SARS-CoV-2 w dwóch osobnych reakcjach, a następnie w jednej reakcji. W trzeciej wersji testu MediPAN-2G+ FAST COVID test SARS-CoV-2 wykrywane są dwa geny wirusa SARS-CoV-2 w jednej reakcji oraz w dwukrotnie krótszym czasie.

Za produkcję oraz wdrożenie na rynek odpowiadają Medicofarma, Polpharma, Future Synthesis oraz A&A Biotechnology.

GENERACJE TESTU
GENETYCZNEGO WYKRYWAJĄCEGO
WIRUSA SARS-COV-2

MediPan FAST COVID + FLU

Nasz najnowszy test i jedyny produkowany w Polsce MediPAN FAST COVID + FLU test jest przeznaczony do wykrywania wirusów SARS-CoV-2 oraz grypy typu A i B w profesjonalnych laboratoriach za pomocą technologii RT-PCR. Opracowany został  przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W teście wykrywane są wysoce swoiste fragmenty dwóch genów SARS-CoV-2: ORF1ab (nsp2) oraz gen S, oraz swoiste fragmenty wirusa grypy typu A (gen PB1) i B (gen M). Kontrolą jest reakcja wykrywająca ludzki gen ACE2, którego poziom ekspresji jest wysoki w komórkach nabłonka górnych dróg oddechowych. Zestaw został przygotowany w taki sposób, aby próbka pobrana od osoby badanej była analizowana równolegle w czterech reakcjach w jednym dołku. Reakcja kontrolna pozwala na kontrolę jakości próbki i procedury przygotowania materiału. Cechy ułatwiające użytkowanie testu to:

Prosta interpretacja
wyniku
Wysoka czułość reakcji
wykrywających wirusa
Detekcja sygnałów
w czterech kanałach
w jednym dołku
Krótki czas reakcji,
około 1h

MediPAN-COVID + Flu jest bardzo szybkim i wiarygodnym narzędziem, pozwalającym na odróżnienie, czy badany pacjent jest zakażony wirusem SARS-CoV-2, czy wirusem grypy i pozwala na wykrywanie obu wirusów niezależnie od ich wariantów. Pomimo pojawiających się mutacji test jest w stanie wykryć wirusa grypy A i B, grypę pandemiczną, ale, co bardzo ważne, także różne warianty genetyczne wirusa SARS-CoV-2, w tym opisany w ostatnich dniach wariant VUI‑202012/01 znany jako mutacja angielska.

POBIERZ INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA TESTU

MediPAN-2G+ FAST COVID

Opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu MediPAN-2G+ FAST COVID test jest przeznaczony do wykrywania SARS-CoV-2 w profesjonalnych laboratoriach za pomocą technologii RT-PCR. Obecność wirusa jest potwierdzana w dwóch niezależnych reakcjach zaprojektowanych na dwa geny SARS-CoV-2 (test tzw. jednodołkowy). Dodatkowo przeprowadzana reakcja kontrolna pozwala na kontrolę procedury przygotowania materiału. Cechy ułatwiające użytkowanie testu to:

Prosta interpretacja
wyniku
Wysoka czułość reakcji
wykrywających wirusa
Detekcja sygnałów
w trzech kanałach
w jednym dołku
Krótki czas reakcji,
około 1h

MediPAN-2G+ COVID

Opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu  MediPAN-2G+ COVID test jest przeznaczony do wykrywania SARS-CoV-2 w profesjonalnych laboratoriach za pomocą technologii RT-PCR. Obecność wirusa jest potwierdzona w dwóch niezależnych reakcjach zaprojektowanych na dwa geny  SARS-CoV-2. Dodatkowo przeprowadzana reakcja kontrolna pozwala na kontrolę procedury przygotowania materiału. Jest testem tzw. jednodołkowym.

Prosta interpretacja
wyniku
Detekcja sygnałów
w czterech kanałach
w jednym dołku
Wysoka czułość reakcji
wykrywających wirusa
Krótki czas reakcji,
około 1h
POBIERZ INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA TESTU

MediPAN-2G COVID

Opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu MediPAN-2G COVID test  przeznaczony do wykrywania SARS-CoV-2 w profesjonalnych laboratoriach za pomocą technologii RT-PCR . Obecność wirusa jest potwierdzona w dwóch niezależnych reakcjach zaprojektowanych na dwa geny SARS-CoV-2. Dwie dodatkowo przeprowadzane reakcje kontrolne pozwalają na: (I) ocenę jakości/ilości analizowanego materiału (poprzez analizę ekspresji ludzkiego genu) oraz (II) kontrolę procedury przygotowania materiału. Dodatkowo umożliwia sprawdzenie poprawności wykonania wymazu. Jest testem tzw. dwudołkowym. Jest drugim po MediPAN COVID testem produkowanym w Polsce.

Prosta interpretacja
wyniku
Detekcja sygnałów
w czterech kanałach
w jednym dołku
Wysoka czułość reakcji
wykrywających wirusa
Krótki czas reakcji,
około 1h