WSPÓŁPRACA

Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Przed uruchomieniem Centrum B+R nawiązaliśmy bliskie kontakty z uczelniami lubelskimi Uniwersytetem Medycznym; Uniwersytetem Marii- Curie Skłodowskiej i Politechniką Lubelską, z którymi zawarliśmy umowy ramowe o współpracy. Dzięki stałym kontaktom z ekspertami naukowymi stale podnosimy poziom wiedzy i poszerzamy możliwości wprowadzenia innowacji.

UNIWERSYTET
MARII- CURIE SKŁODOWSKIEJ

  • polimery zdolne do specyficznego oraz selektywnego wychwytu cząstek substancji leczniczych (sorbenty imprintowane).
  • polimery do immobilizacji i kontrolowanego uwalniania cząstek substancji leczniczych.

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

  • Wykorzystanie kawitacji hydrodynamicznej do otrzymywania ekstraktów z substancji roślinnych.
  • Zastosowanie mezoporowatych sorbentów do imprintu cząsteczek substancji leczniczych

UNIWERSYTET
MEDYCZNY w LUBLINIE

  • Opracowanie kompozycji preparatu probiotycznego z dodatkiem ekstraktu z melisy wykazującego wielokierunkowe działanie wspomagające trawienie i przeciwdziałające kolkom jelitowym i wzdęciom u niemowląt.
  • Opracowanie kompozycji preparatu probiotycznego z dodatkiem ekstraktów roślinnych wykazującego wielokierunkowe działanie modulujące skład mikroflory oraz antyseptyczne i przeciwzapalne wspomagające profilaktykę i leczenie chorób infekcyjnych jamy ustnej.

WSPÓŁPRACA


Z INSTYTUTEM CHEMII BIOORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Współpraca z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN (IChB PAN) w Poznaniu rozpoczęła się w 2017 roku. W ramach utworzenia centrum badawczo-rozwojowego Medicofarmy, w IChB PAN przeprowadzono badania zmian epigenetycznych (modyfikacje DNA) pod wpływem małocząsteczkowych substancji czynnych zawartych w suplementach diety. Następnie w ramach wdrożenia wyników B+R i uruchomienia produkcji innowacyjnych dermokosmetyków, Medicofarma zakupiła licencję na aktywną cząsteczkę 4-N-furfurylocytozynę o działaniu przeciwstarzeniownym opatentowaną przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Kolejnym efektem skutecznej współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest wprowadzenie na rynek pierwszego polskiego testu genetycznego na SARS-CoV-2. Naukowcy z poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN opracowali 3 generacje testu MediPAN COVID Detection Kit. Najnowsza generacja testu MediPAN-2G+ FAST COVID daje możliwość wykrywania dwóch specyficznych genów koronawirusa w jednej reakcji zaledwie w ciągu 1 godziny. Medicofarma S.A zajęła się realizacją serii pilotażowej, a następnie kompleksową produkcją testów. Intensywne prace badawcze naukowców oraz szerokie możliwości zaplecza produkcyjnego Medicofarma S.A pozwoliły wprowadzić na rynek jeden z najszybszych tego typu testów o wyjątkowo wysokiej czułości reakcji wykrywających wirusa.