CENTRUM B+R

LUBLIN

Utworzenie Centrum B+R  w celu prowadzenia prac nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi, produktami leczniczymi, suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej

Centrum powstało w 2019 roku jako Centrum B+R VITAMA S.A, od 1.07.2021 włączono je w strukturę MEDICOFARMA BIOTECH S.A.

Centrum dysponuje kadrą o dużym doświadczeniu, z wieloletnią praktyką w przemyśle farmaceutycznym i nieprzerwanie współpracuje z lubelskimi uczelniami: Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem im. Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Lubelską.

W Lublinie prowadzimy prace nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej.

Projekty wiodące:

Projekt FITOMOLEKUŁY Przeciwnowotworowe
(dawn. Liver Cancer)

Potencjalny lek przeciwnowotworowy do leczenia raka wątroby o znacznie zredukowanej toksyczności, zmniejszającej obciążenie organizmu oraz potencjalnie zwiększającej długość życia i przeżywalność. Projekt dofinansowany: POIR.02.01.00-00-068/2017.

Projekt AdaptogenPRO
(dawn. POST RADIO and CHEMOTHERAPY RECOVERY)

Potencjalny produkt leczniczy stanowiący unikalną mieszaninę substancji aktywnych pochodzenia roślinnego o działaniu adaptogennym, poprawiający odporność, koncentrację, samopoczucie, przyspieszający regenerację i oczyszczanie organizmu, szczególnie u pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym. Projekt dofinansowany: POIR.02.01.00-00-068/2017.

Projekty uzupełniające

Projekt JAMA USTNA – pielęgnacja i regeneracja
(dawn. MOUTH DISEASES SUPPORT AND RECOVERY)

Produkt wspomagający regenerację oraz mający zastosowanie w zapobieganiu i pomocniczo w leczeniu chorób jamy ustnej. Projekt dofinansowany: POIR.02.01.00-00-068/2017.

Projekt SuplementPRO

Innowacyjny wyrób medyczny/suplement diety (w trakcie oceny – wyboru).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja prac zleconych w zakresie badań fizykochemicznych leków w standardzie GMP.

Laboratorium analityczne dysponuje:

 • Wysokosprawnym chromatografem cieczowym z detektorem UV-VIS sprzężonym z spektrometrem mas UHPLC-DAD-ESI(APCI)- QTOF;
 • Wysokosprawnym chromatografem cieczowym UHPLC z detektorami  UV-VIS (DAD)  oraz fluorescencyjnym;
 • Chromatografem gazowym sprzężonym z detektorem mas typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS;
 • Spektrometrem emisyjnym ze wzbudzeniem w plazmie ICP-MS;
 •  Szerokim zakresem kolumn analitycznych do chromatografii cieczowej i gazowej a także do chromatografii semipreparatywnej;
 •  Łaźnią do uwalniania substancji czynnej sprzężoną z kolektorem frakcji oraz spektrofotometrem UV-VIS;
 •  Spektrometrem FTIR z przystawkami: transmisyjną oraz ATR;
 • Spektrometrem NIR z sondą do oznaczania homogenności mieszanek stałych i ciekłych;
 • Aparatem do miareczkowania potencjometrycznego;
 • Aparatem do oznaczania zawartości wody metodą Karla-Fishera;
 •  Aparatem do oznaczania wielkości cząstek;
 • Aparatem do badania parametrów fizycznych kapsułek i tabletek (twardość, masa, średnica, grubość);
 •  Aparatem do badania czasu rozpadu tabletek/kapsułek;
 •  Aparatem do badania ścieralności tabletek;
 • Aparaturą do badania właściwości proszków (gęstość nasypowa, kąt usypu)
 • Mineralizatorem mikrofalowym;
 • Młynem kriogenicznym;
 • Komorami klimatycznymi do badań stabilności;

Część technologiczna dysponuje:

 • Tabletkarką rotacyjną, pracującą z wydajnością od 13.200 do 198.000 tabl/h.
 • Kapsułkarką przeznaczoną do napełniania kapsułek twardych.
 • Powlekarką.
 • Liofilizatorem laboratoryjnym.
 • Mieszalnikiem stożkowym o pojemności 25L, stosowanym do ujednolicania mieszaniny materiałów wyjściowych oraz do mieszania wszystkich sypkich materiałów stałych, w tym produktów o różnych gęstościach nasypowych.
 • Laboratoryjnym sprzętem do mieszania, dyspergowania, mielenia na mokro i wprowadzania proszków do cieczy.
 • Enkapsulatorem do wytwarzania mikrokapsułek.