CENTRUM B+R

LUBLIN

Utworzenie Centrum B+R  w celu prowadzenia prac nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i  schorzeń jamy ustnej

Centrum powstało w 2019 roku jako Centrum B+R VITAMA S.A, od 1.07.2021 włączono je w strukturę Medicofarma Biotech S.A. Centrum dysponuje kadrą o dużym doświadczeniu, z wieloletnią praktyką w przemyśle farmaceutycznym i nieprzerwanie współpracuje z lubelskimi uczelniami: Uniwersytetem Medycznym, UMCS oraz Politechniką Lubelską.

W Lublinie prowadzimy prace nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej.

Projekty:

Projekt LIVER CANCER

Potencjalny lek przeciwnowotworowy do leczenia raka wątroby o znacznie zredukowanej toksyczności, zmniejszającej obciążenie organizmu oraz potencjalnie zwiększającej długość życia i przeżywalność.

Projekt POST RADIO and CHEMOTHERAPY RECOVERY

Potencjalny produkt leczniczy o działaniu adaptogennym pochodzenia roślinnego, poprawiający odporność, koncentrację i samopoczucie, przyspieszający regenerację i oczyszczanie organizmu, szczególnie po chemio- i radioterapii.

Projekt MOUTH DISEASES SUPPORT AND RECOVERY

Suplement diety do zapobiegania i pomocniczo w chorobach jamy ustnej.

Spółka dodatkowo planuje rozpoczęcie prac nad 3 kolejnymi projektami (w trakcie oceny/wyboru).

1. Prace planowane:

Rozpoczęcie prac planowane jest do 10-ego grudnia 2021.

2. Projekty już realizowane :
Projekt w ramach prac nad innowacyjnymi produktami:

Prowadzimy obecnie, w ramach projektu POIR.02.01.00-00-068/2017, prace nad  innowacyjnymi produktami:

 • Lek przeciwnowotworowy, do leczenia raka wątroby o znacznie zredukowanej toksyczności, zmniejszającej obciążenie organizmu oraz potencjalnie zwiększającej długość życia i przeżywalność po chorobie i zastosowanej terapii.
 • Produkt leczniczy o działaniu adaptogennym, pochodzenia roślinnego, poprawiający odporność, koncentrację, samopoczucie, przyspieszający regenerację i oczyszczanie organizmu szczególnie po chemio i radioterapii
 • Suplement diety do zapobiegania i pomocniczo w chorobach jamy ustnej.

Laboratorium analityczne dysponuje:

 • Wysokosprawnym chromatografem cieczowym z detektorem UV-VIS sprzężonym z spektrometrem mas UHPLC-DAD-ESI(APCI)- QTOF;
 • Wysokosprawnym chromatografem cieczowym UHPLC z detektorami  UV-VIS (DAD)  oraz fluorescencyjnym;
 • Chromatografem gazowym sprzężonym z detektorem mas typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS;
 • Spektrometrem emisyjnym ze wzbudzeniem w plazmie ICP-MS;
 •  Szerokim zakresem kolumn analitycznych do chromatografii cieczowej i gazowej a także do chromatografii semipreparatywnej;
 •  Łaźnią do uwalniania substancji czynnej sprzężoną z kolektorem frakcji oraz spektrofotometrem UV-VIS;
 •  Spektrometrem FTIR z przystawkami: transmisyjną oraz ATR;
 • Spektrometrem NIR z sondą do oznaczania homogenności mieszanek stałych i ciekłych;
 • Chromatografem cieczowym typu flash – skala laboratoryjna z detektorami: spektrofotometrycznym i ELSD oraz kolektorem frakcji;
 • Aparatem do miareczkowania potencjometrycznego;
 • Aparatem do oznaczania zawartości wody metodą Karla-Fishera;
 •  Aparatem do oznaczania wielkości cząstek;
 • Aparatem do badania parametrów fizycznych kapsułek i tabletek (twardość, masa, średnica, grubość);
 •  Aparatem do badania czasu rozpadu tabletek/kapsułek;
 •  Aparatem do badania ścieralności tabletek;
 • Aparaturą do badania właściwości proszków (gęstość nasypowa, kąt usypu)
 • Mineralizatorem mikrofalowym;
 • Młynem kriogenicznym;
 • Komorami klimatycznymi do badań stabilności;

Część technologiczna dysponuje:

 • Tabletkarką rotacyjną, pracującą z wydajnością od 13.200 do 198.000 tabl/h.
 • Kapsułkarką przeznaczoną do napełniania kapsułek twardych.
 • Powlekarką
 • Liofilizatorem laboratoryjnym;
 • Mieszalnikiem stożkowym o pojemności 25L, stosowanym do ujednolicania mieszaniny materiałów wyjściowych oraz do mieszania wszystkich sypkich materiałów stałych, w tym produktów o różnych gęstościach nasypowych
 • Młynem fluidalno – strumieniowym wykorzystywanym do mikronizacji substancji, mieszania, dyspergowania mielenia na mokro i wprowadzania proszków do cieczy.
 • Ekstruderem