Zapytania Ofertowe

Zamawiający „Medicofarma Biotech S.A.” ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/01/2024 o nazwie „Reaktor mikrofalowy”. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Napój witaminowy wzbogacony o związki pochodzenia naturalnego o naukowo potwierdzonej skuteczności wspomagający leczenie zespołu jelita drażliwego” finansowanego w ramach rządowego programu badań naukowych i prac rozwojowych: Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku „Zapytanie ofertowe nr 1-01-2024”.
Termin składania ofert upływa: 11.01.2024 r.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Zapytanie_ofertowe_nr_1-01-24
Zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_nr_1-01-24-_wzor_formularza_oferty

Zamawiający „Medicofarma Biotech S.A.” ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/12/2023 o nazwie „Reaktor mikrofalowy”. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Napój witaminowy wzbogacony o związki pochodzenia naturalnego o naukowo potwierdzonej skuteczności wspomagający leczenie zespołu jelita drażliwego” finansowanego w ramach rządowego programu badań naukowych i prac rozwojowych: Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku „Zapytanie ofertowe nr 1-12-2023″
Termin składania ofert upływa: 29.12.2023 r.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Zapytanie_ofertowe_nr_1-12-23
Zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowe_go_nr_1-12-23-_wzor_formularza_oferty

Zamawiający „Medicofarma Biotech S.A.” informuje, że w związku wystąpieniem błędu formalnego w zapytaniu ofertowym nr 1/12/2023 zostaje ono unieważnione.