POZNAŃ

Zespół Medicofarma Biotech składa się ze specjalistów z dziedzin naukowych t.j. biologia molekularna, biotechnologia, biologia komórkowa, nanotechnologia, biochemia, chemia i farmacja. Tworzymy różnorodny i interdyscyplinarny zespół o szerokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu zdobytym w polskich i zagranicznych jednostkach naukowych. Wykwalifikowana kadra, wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie gwarantują wysoką efektywność, a także skuteczność w realizacji zaplanowanych celów.

Wykorzystując kompetencje w zakresie biologii molekularnej i farmacji opracowujemy pierwsze w swojej klasie produkty lecznicze oparte o RNA, które mogą stanowić terapię dla chorób cywilizacyjnych w tym onkologicznych.

Projekty:  

Autorski projekt o nazwie TenasiRNA – Therapeutic tenascin interfering RNA – Terapia antynowotworowa oparta na technologii RNA

Zastosowanie RNA w tworzeniu innowacyjnych terapii leczniczych zapobiegających wczesnym wznowom/przerzutom nowotworowym, poprawiającym komfort życia i wydłużającym życie pacjentów.

Projekt: Związki niskocząsteczkowe o działaniu przeciwnowotworowym – TymSTOP

Projekt badawczo-rozwojowy mający na celu komercjalizację nowej cząsteczki aktywnej w terapii raka jelita grubego, raka piersi oraz glejaka wielopostaciowego poprzez inhibicję syntazy tymidylanowej oraz hamowanie szlaku sygnalizacji Wnt, który jest nieprawidłowo aktywowany w przypadku ww. nowotworów.

Projekt: IBShot® (dawn. POST-COVID-19 RECOVERY)

Prace badawczo-rozwojowe w celu wytworzenia innowacyjnego napoju naturalnego o naukowo potwierdzonej skuteczności regeneracyjnej, wspomagającego łagodzenie objawów zespołu jelita drażliwego (IBS), w tym występujących jako powikłanie COVID-19, dotowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

TenasiRNA – Therapeutic tenascin interfering RNA – Terapia antynowotworowa oparta na technologii RNA