CENTRUM B+R

POZNAŃ

Celem Centrum Badawczo-Rozwojowego w Poznaniu jest opracowywanie technologii badania i rozwoju nowych cząsteczek o potencjale terapeutycznym. W ramach centrum będą tworzone nowe modele badawcze takie jak: oragnoidy, biodrukowane chipy nowotworów piersi, jajnika oraz glejaka wielopostaciowego, a następnie testowane będą na nich nowe cząsteczki, które w przyszłości będą mogły być zarejestrowane jako nowe terapie chorób nowotworowych.

Zespół naukowców w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Poznaniu wykorzystuje technologie RNA w tworzeniu innowacyjnych terapii leczenia nowotworów.

Wykorzystując nowe modele badawcze takie jak oragnoidy i biodrukowane chipy odtwarzamy naturalne warunki panujące w nowotworach i testujemy nowe cząsteczki, które w przyszłości będą mogły być zarejestrowane jako nowe terapie chorób onkologicznych – głównie nowotworów piersi, jajnika oraz glejaka wielopostaciowego.

Projekty:  

Platforma „CANCER PRINT”

Tworzenie nowych modeli tkankowych nowotworów raka piersi, jajnika oraz guzów mózgu do badania innowacyjnych kandydatów na leki opieramy o technologię biodruku 3D żywych tkanek. Pozwala to na dokładne naśladowanie interakcji komórkowych w mikrośrodowisku nowotworowym, poprawiając w ten sposób dokładność wyników badań.

Platforma „POST COVID 19 RECOVERY”

Projekt dostarczy ważnych danych na temat zmian epigenetycznych i podstaw molekularnych choroby COVID-19. Będą one stanowić platformę do dalszych badań kluczowych cząsteczek, które będą mogły być użyte w tworzeniu strategii terapeutycznych. Wykorzystanie opatentowanych przez Medicofarma Biotech S.A. związków niskocząsteczkowych pochodzenia naturalnego do przyspieszenia regeneracji tkanek po przejściu choroby wywołanej SARS-COV-2.