„Naszym kierunkiem działania jest, aby za 5-6 lat spółka była wśród dużych spółek biotechnologicznych w Europie Środkowej. Żeby te cele osiągnąć, musimy z sukcesem zakończyć co najmniej drugą fazę badań klinicznych minimum dwóch innowacyjnych leków” – powiedział prezes Cezary Kilczewski