Biotechnologiczna spółka w stolicy Wielkopolski prowadzić będzie prace badawczo- rozwojowe nad innowacyjnymi lekami onkologicznymi oraz terapią po przejściu choroby COVID-19. Prace grupy badawczej w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu koordynować będzie obecnie dr hab. Katarzyna Rolle, prof. ICHB.

Biotechnologiczna spółka Medicofarma Biotech opublikowała aktualizację strategii na lata 2021-2023. Spółka zakłada m.in. przejście na główny parkiet GPW oraz zakończenie z sukcesem co najmniej drugiej fazy badań klinicznych minimum dwóch innowacyjnych leków onkologicznych.

Medicofarma Biotech otrzymała pierwszą część z 14,68 mln zł, które pozyskała z emisjiakcji serii G i H, objętych przez spółki Medicofarma SA oraz VITAMA SA. Otworzy to drogędo nowych inwestycji, które spółka planuje podjąć w związku z działalnością badawczorozwojową. Szczegóły strategii zostaną przedstawione w maju.

Medicofarma Biotech S.A. podpisała 5 maja umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu na wynajem powierzchni laboratorium. Będzie to kolejny krok w kierunkuopracowania nowych leków onkologicznych przez spółkę.