Medicofarma Biotech w strategii do 2023 roku zakłada zakończenie z sukcesem przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect.