Zarząd spółki przyjął strategię na najbliższe trzy lata, ale spółka o prowadzonych działaniach myśli także w dłuższej perspektywie